พช.วังน้อย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 11 ครั้ง

@เมืองข้าวงาม นามวังน้อย🌾:📍ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสนับทึบ
🗓วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

🔹นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์ พัฒนาการอำเภอวังน้อย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มผู้นำท้องที่ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อ โคก หนอง นา โมเดล และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🔹ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสนับทึบ หมู่ที่ ๓ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
________________________
💎Change for Good💎
🎥รายงานข่าว:สพอ.วังน้อย
________________________

(Visited 11 times, 1 visits today)