วันที่​ 9 เมษายน​ 2564​ สำรวจและกำหนดจุด​ เลือกรูปแบบแปลนโคกหนองนาโมเดล หมู่ 2 ตำบลบ่อตาโล่

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่​ 9 เมษายน​ 2564​
💠นางสาว​สรินยา มาตรดำ​ พัฒนา​การอำเภอ​วังน้อยมอบ​หมา​ย นางสาวประภาพร บ้านคลองสี่ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ชำนา​ญ​การ​
💠ลงพื้นที่​​ร่วมกับผู้อำนวยการกองการช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ และนางสีนวน ทองชู ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบของพื้นที่ ม.2 ต.บ่อตาโล่เพื่อสำรวจและกำหนดจุด​ เลือกรูปแบบแปลนโคกหนองนาโมเดล ตามมาตรฐาน​ของกรมการพัฒนาชุมชน
ณ หมู่ 2 ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)