วันที่​ 8 เมษายน​ 2564​ สำรวจและกำหนดจุด​ เลือกรูปแบบแปลนโคกหนองนาโมเดล หมู่ 3 ตำบลหันตะเภา

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่​ 8 เมษายน​ 2564​
💠นางสาว​สรินยา มาตรดำ​ พัฒนา​การอำเภอ​วังน้อยมอบ​หมา​ย นางปุณณา แสงอาวุธ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ชำนา​ญ​การ​ นางสาวอิสรีย์วรรณ ฉ่ำวิเศษ อาสาพัฒนา และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
💠ลงพื้นที่​​ร่วมกับนายช่าง กองการช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา และนางธนภรณ์ หงษ์ทอง ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบของพื้นที่ ม.3 ต.หันตะเภา (งบเงินกู้ระยะ1) เพื่อสำรวจและกำหนดจุด​ เลือกรูปแบบแปลนโคกหนองนาโมเดล ตามมาตรฐาน​ของกรมการพัฒนาชุมชน
ณ หมู่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)