วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมครบรอบ 62 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
💠สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย นำโดยนางสาวสรินยา มาตรดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังน้อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
💠ร่วมกิจกรรมครบรอบ 62 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
💠ภายในงานมีกิจกรรม พิธีสงฆ์และทอดผ้าป่าชมรมอาสาพัฒนาชุมชน โดยเครือข่าย อช. /ผู้นำ อช. /ส่วนราชการ/และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน การปฏิญาณตนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน การมอบเกียรติบัตร ผู้นำ อช.
ที่มีผลงานดีเด่น และมอบเกียรติบัตร “หนึ่งตำบลตัวอย่าง จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิธีพอเพียงดีเด่น”
💠อำเภอวังน้อยผู้ที่ได้รับรางวัลผู้นำอช.ดีเด่น ได้แก่ นายเสน่ห์ เถื่อนสุวรรณ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหันตะเภา และ นางสาวสิริกัลย์ อุชชิน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลสนับทึบ
รวมถึงรางวัล”หนึ่งตำบลตัวอย่าง จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิธีพอเพียงดีเด่น” ได้แก่ ตำบลสนับทึบ
💠ณ วัดประดู่(ตะบอง) ตำบลกระทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)