วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
💠นางสาวสรินยา มาตรดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังน้อย มอบหมาย นางสาวประภาพร บ้านคลองสี่ นักวิชาการพัฒนาขุมชนชำนาญการ
💠เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนฯ
ณ ห้องบึงพระราม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 4 times, 1 visits today)