วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลำตาเสา

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
💠นางสาวสรินยา มาตรดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังน้อย มอบหมาย นางปุณณา แสงอาวุธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
💠ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลำตาเสา ภายในที่ประชุม มีการเสนอโครงการกู้เงินกองทุนฯ แจกแมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)