วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม 2 ครั้ง

นางสาวสรินยา มาตรดำ พัฒนาการอำเภอวังน้อย มอบหมายนางสาวปราณี ตรีจิตร (นว.พช.ปก.) ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๒ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

🔹ณ ห้องบึงพระราม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
________________________
💎Change for Good💎
🎥รายงานข่าว:สพอ.วังน้อย

(Visited 2 times, 1 visits today)