วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

✨น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร✨

🔷นางสาวสรินยา มาตรดำ พัฒนาการอำเภอวังน้อย มอบหมายนางสาวปราณี ตรีจิตร (นว.พช.ปก.) ลงพื้นที่ติดตามการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก ตามโครงการ มท.สร้างสุข (Happy Creation)​

🔹ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้อย. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)