วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. ต้อนรับคณะทำงานติดตามตรวจสอบการกลั่นกรองการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2564

เข้าชม 7 ครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น.

💠นางสาวสรินยา มาตรดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังน้อยพร้อมส่วนราชการอำเภอวังน้อย ผู้นำตำบลลำตาเสา

💠ร่วมต้อนรับคณะทำงานติดตามตรวจสอบการกลั่นกรองการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 ของนายอภิวิชญ์ ชูกลิ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลลำตาเสา ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)