ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.หันตะเภา

เข้าชม 74 ครั้ง

วันที่ 21 เมษายน 2560 นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์ พัฒนาการอำเภอวังน้อย มอบหมายให้ นางปุณณา แสงอาวุธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.หันตะเภา โดยมีกิจกรรมสาธิตอาชีพการทำแหนมเห็ด ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลวังน้อย

(Visited 74 times, 1 visits today)