รับสมัครสมาชิก กพสม.บ้านคานหัก (คลองส้มป่อย) ม.10 และ กพสต.บ่อตาโล่

เข้าชม 77 ครั้ง

7 เมษายน 2560 นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์ พัฒนาการอำเภอวังน้อย มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ เจริญจารุตโรจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ่อตาโล่ เพื่อดำเนินการวางแผนเพิ่มจำนวนสมาชิกฯ และดำเนินการรับสมัครสมาชิก จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ กพสม.บ้านคานหัก (คลองส้มป่อย) ม.10 และ กพสต.บ่อตาโล่ เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทองค์กร ณ ที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ่อตาโล่

(Visited 77 times, 1 visits today)