สพอ.วังน้ำเย็น เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ดาวน์โหลด Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน…เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย”

สพอ.วังน้ำเย็น เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.วังน้ำเย็น ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

“สพอ.วังน้ำเย็น ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.วังน้ำเย็นดำเนินกิจกรรม “การเพาะปลูกถั่วฝักยาวสิรินธร และปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้และศูนย์แบ่งปันอาหาร/เมล็ดพันธุ์ผักแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บ้านพักนาย [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.วังน้ำเย็น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล [...]
อ่านเพิ่มเติม