สพอ.วังน้ำเย็น เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เข้าชม 7 ครั้ง

วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเย็น โดย นางสาวปาณิสรา ปาณิสราภิรมย์ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และอาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕  โดยมีนายกิจจา เสาวรส นายอำเภอวังน้ำเย็น เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีกำหนดดำเนินโครงการฯ ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองหินปูน  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออำเภอวังน้ำเย็น รับผิดชอบการดำเนินงาน การมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทุนแม่ของแผ่นดิน  และการจัดแสดงสินค้า (OTOP)  ในโครงการฯ ดังกล่าว

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.วังน้ำเย็น @พช.สระแก้ว
🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสระแก้ว #อำเภอวังน้ำเย็น
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 7 times, 1 visits today)