สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเย็น ยินดีต้อนรับพัฒนาการอำเภอ ในโอกาสวันเข้ารับ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังน้ำเย็น คนใหม่อย่างเป็นทางการ

เข้าชม 79 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเย็น ยินดีต้อนรับพัฒนาการอำเภอ ในโอกาสวันเข้ารับ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังน้ำเย็น คนใหม่อย่างเป็นทางการ
วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
นางสาววิภาพรรณ ปลาทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางขวัญดาว ศรีวาลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายคิณวัฒน์ ศิริรักษ์ อาสาพัฒนา แสดงความยินดีต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้ ให้กับ นางสาวปาณิสรา ปาณิสราภิรมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  ในโอกาสวันเข้ารับ ตำแหน่งเป็นพัฒนาการอำเภอวังน้ำเย็น คนใหม่อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ได้มีการพูดคุย และแนะนำตัวในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเย็น รู้สึกยินดีที่ นางสาวปาณิสรา ปาณิสราภิรมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ พัฒนาการอำเภอวังน้ำเย็น ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเย็นแห่งนี้

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.วังน้ำเย็น @พช.สระแก้ว
🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดสระแก้ว #อำเภอวังน้ำเย็น
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 79 times, 1 visits today)