หมู่บ้านคนรักษ์ช้างอำเภอวังน้ำเย็น

 • อำเภอวังน้ำเย็นมีหมู่บ้านคชานุรักษ์ 9หมู่ ประกอบด้วย
  1. บ้านคลองตะเคียนชัย หมู่5 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
  2. บ้านเขาตระกรุบพัฒนา หมู่.10 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
  3. บ้านชัยพัฒนา หมู่.13 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
  4. บ้านคลองตะขบ หมู่.14 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
  5. บ้านหนองเรือ หมู่.15 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
  6. บ้านสันตะวา หมู่.16 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
  7. บ้านไพรวัลย์ หมู่.21 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
  8. บ้านคีรีเขตพัฒนา หมู่.26 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
  9. บ้านสระหลวง หมู่.28 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
(Visited 353 times, 2 visits today)