สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเขียว ร่วมมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืม ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ

เข้าชม 3 ครั้ง

🛣️ วังน้ำเขียว สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน 🏕
📰 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้ำเขียว ร่วมมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืม ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ 📰

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว เข้าร่วมเป็นประธานการมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกร พร้อมด้วย นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางฝากฝัน อรรณพานุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัคร ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยการส่งมอบสัญญายืมโค-กระบือให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปต่อยอดด้านการผลิต ณ หมู่บ้านซับไทรทองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ซึ่งโครงการในครั้งนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรยากจนที่ไม่มีโค-กระบือ เป็นของตนเอง โดยการแบ่งเบาภาระค่าเช่า หรือดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสได้เป็นเจ้าของโค-กระบือเพื่อใช้แรงงานต่อไป

📍ณ บ้านซับไทรทอง หมู่ 13 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 📍

🌳 ”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565” 🌳
🎙️สถานีข่าว พัฒนาชุมชนวังน้ำเขียว รายงาน 🎙

(Visited 3 times, 1 visits today)