พช.วังชิ้น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.วังชิ้น ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นพต.วังชิ้น จ.แพร่ ฝึกอบรม “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ้งแวดล้อม”

วันที่ 4-5 เมษายน 2564 นายธันฐภัทร์ โสภารัตน์ นักวิชากา [...]
อ่านเพิ่มเติม

นพต.วังชิ้น ร่วมเอามื้อทำปุ๋ยหมัก โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.วังชิ้น ตรวจสอบยอดเงินบริจาคผ้าป่ามหากุศล สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]
อ่านเพิ่มเติม