วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ และลูกหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี (ชั้น 3)

(Visited 29 times, 1 visits today)