วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เยี่ยมครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 9 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

(Visited 51 times, 1 visits today)