วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมีเเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ต้อนรับคณะทำงานตรวจการประเมินการดำเนินงานสำนักงานน่าอยู่

[...]

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เยี่ยมครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 9 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

[...]

อ่านต่อ