สพอ.วชิรบารมี ร่วมมอบเงินสมทบทุนสร้างที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจนฯ มิติด้านความเป็นอยู่ ของอำเภอวชิรบารมี

สพอ.วชิรบารมี ร่วมมอบเงินสมทบทุนสร้างที่อยู่อาศัยครัวเร [...]

อ่านต่อ

การประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวชิรบารมี (ศจพ.อ.)

การประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย [...]

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม”การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน”

นายชาญณรงกันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี พร้อมด้วยเจ้าหน้ [...]

อ่านต่อ