การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล

นางสาวลักขณา กล่อมกมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รั [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ [...]

อ่านต่อ

เอามื้อสามัคคี โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี พร้อมด้วยเจ้า [...]

อ่านต่อ