ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 304  หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์ 05 690 0120
FAX 05 690 0120
อีเมล์ cdd_wachirabaramee@hotmail.com

(Visited 1,159 times, 1 visits today)