ผู้นำ อช. และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อำเภอวชิรบารมี รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

📣วันที่ 28 กันยายน 2565📣
⏰เวลา 09.00 น.⏰
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ
โดยอำเภอวชิรบารมีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวน 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลโล่พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายชยพล เกิดแพ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
2. รางวัลกองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านโนนป่าแดง ม.2 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร

📷ภาพ/ข่าวโดย
#สพอ.วชิรบารมี
#กรมการพัฒนาชุมชน.

(Visited 20 times, 1 visits today)