พช. วชิรบารมี ดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

🏠สพอ.วชิรบารมี ดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

📣วันที่ 20,21,22 กันยายน 2565📣
นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี
ดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
ประจำตำบลวังโมกข์ ตำบลบึงบัว ตำบลบ้าน

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลของแต่ละตำบล อำเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร

📷ภาพ/ข่าวโดย
#สพอ.วชิรบารมี
#กรมการพัฒนาชุมชน.

(Visited 16 times, 1 visits today)