พช.วชิรบารมี พิจิตร จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลง “โคก หนอง นา”

พช.วชิรบารมี พิจิตร
🗓 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 📅
⏱️ เวลา 08.30 น. ⏱️
⏩ นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เครือข่าย โคก หนอง นา วชิรบารมี โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ปลัดอำเภอ เครือข่ายโคก หนอง นา วชิรบารมี ผู้นำ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
โดยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลง “โคก หนอง นา” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลง
📌 จ.ส.ต.สันต์ จันทร์มล บ้านสระประทุม หมู่ 11 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
🏠 นามอำเภอพระราชทาน ถิ่นฐานไทยทรงดำ การเกษตรเลิศล้ำ อุตสาหกรรมก้าวไกล 🏠
📷ภาพ/ข่าวโดย สพอ.วชิรบารมี

(Visited 10 times, 1 visits today)