สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล” ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤษจิกายน 2563 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี ในวันและเวลาราชการ

(Visited 33 times, 1 visits today)