ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
วชิรบารมี และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวชิรบารมี ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่
1.โครงการต่อยอดเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา
2.โครงการแดนเซอร์ รับจ้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา
3.โครงการต่อยอดขายก๋วยเตี๋ยวเรือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา
4.โครงการต่อยอดเลี้ยงสุกร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา
5.โครงการต่อยอดปลาย่าง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านนา
6.โครงการต่อยอดเย็บผ้า หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา

(Visited 42 times, 1 visits today)