นายชาญณรงค์ กันภัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวชิรบารมี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร