ข้อมูลทั่วไปอำเภออู่ทอง

คำขวัญ อ.อู่ทอง :
แหล่งรอยพระพุทธบาท   เกียรติประกาศเรื่องผ้าทอ    เจ้าพ่อพระยาจักร ถิ่นรักไทยทรงดำ    ถ้ำเสือพระดี    มีคอกช้างดิน   ถิ่นถ้ำน้ำตก

ที่ตั้งและอาณาเขต :
อู่ทอง ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ  จ.สุพรรณบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๖๔๑ ตร.กม. หรือประมาณ สี่แสนไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
อำเภออื่นและจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้
  ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อ.ดอนเจดีย์, อ.เลาขวัญ  
  ทิศใต้              ติดต่อกับ อ.สองพี่น้อง, อ.พนมทวน
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.สองพี่น้อง,อ.เมืองฯ
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อ.เลาขวัญ,  อ.ห้วยกระเจา และ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ข้อมูลการปกครอง :
พื้นที่ตำบล       จำนวน     ๑๓    ตำบล                          
พื้นที่หมู่บ้าน    จำนวน  ๑๕๕   หมู่บ้าน

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  13  ตำบล  157 หมู่บ้าน  คือ
1. ตำบลอู่ทอง              = 13 หมู่บ้าน
2.ตำบลสระยายโสม         = 10 หมู่บ้าน
3.ตำบลบ้านดอน             =  9 หมู่บ้าน
4.ตำบลดอนมะเกลือ       = 12 หมู่บ้าน
5.ตำบลยุ้งทะลาย            =  7 หมู่บ้าน
6.ตำบลหนองโอ่ง           = 14 หมู่บ้าน
7.ตำบลดอนคา              = 20 หมู่บ้าน
8.ตำบลพลับพลาไชย     = 14 หมู่บ้าน
9.ตำบลบ้านโข้ง              = 14 หมู่บ้าน
10.ตำบลจรเข้สามพัน     = 15 หมู่บ้าน
11.ตำบลสระพังลาน        = 10 หมู่บ้าน
12.ตำบลเจดีย์               =  8 หมู่บ้าน
13.ตำบลกระจัน             = 10 หมู่บ้าน

(Visited 14,034 times, 1 visits today)