“พัฒนากรอู่ทองลงพื้นที่ศึกษาพัฒนาชุมชน ตำบลยุ้งทะลาย”

เข้าชม 8 ครั้ง

🚩🚩🚩อู่ทอง เมืองฅนทวา “พัฒนาคน พัฒนาชุมชน”
“พัฒนากรอู่ทองลงพื้นที่ศึกษาพัฒนาชุมชน ตำบลยุ้งทะลาย”

📆 วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
📍นางทองคำ เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง มอบหมายให้ พ.จ.อ.ภิรมย์ กล้าหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวศิริพร วีวร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวธนัฐดา สตันน๊อด อาสาพัฒนา(อสพ.) ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพบปะผู้นำชุมชน กลุ่ม/กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน ในการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนได้รับความร่วมมือจากนายสมนึก ปั้นบุญมี กำนันตำบลยุ้งทะลาย ในการติดต่อประสานให้นายสุชาติ น้อยวิลัย สารวัตรกำนัน เป็นผู้นำทางศึกษาพื้นที่และแนะนำสถานที่สำคัญ               📍ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงโคก หนอง นา ของนางสาวประนอม  ศรีชาวนา หมู่ที่ 6 บ้านลาดพร้าว ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
ณ ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
📱ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออู่ทอง
#วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 8 times, 1 visits today)