พช.อู่ทอง ส่งมอบ🎁 ต้นไม้พร้อมสาธิตฮอร์โมนไข่

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. 🕙

นางทองคำ  เพ็ชปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง มอบหมายให้นางมธุรดา ปรางค์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายกฤษกร  จานแก้ว เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภออู่ทอง ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ณ บ้านคอกวัวตะวันออก หมู่ 11 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้ส่งมอบต้นไม้และสาธิตวิธีทำฮอร์โมนไข่ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย 30 คน ทั้งนี้นายพูนพิพัฒน์ โรจน์บุญถึง เจ้าของแปลงโคก หนอง นา โมเดล ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย 30 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล อีกด้วย

🎈อู่ทอง เมืองฅนทวา พัฒนาคน พัฒนาชุมชน🎈

📸ภาพ : จนท.กองทุนหมู่บ้านอำเภออู่ทอง

📝ข่าว : อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่น 72

 

(Visited 25 times, 1 visits today)