กิจกรรมพัฒนาชุมชน

จัดกิจกรรมการขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำ [...]

ร่วมกิจกรรมโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสวนา) ของ กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บ้านสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.หนองไม้ซุง

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำ [...]

เตรียมสถานที่การขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ วัดขนอน ม.6 ต.หนองน้ำส้ม

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำ [...]

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอำนวย อ่อนเกลี้ [...]