25 มกราคม 2564 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อมอบนโยบายข้อสั่งการและติดตามวางแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

(Visited 13 times, 1 visits today)