วันที่ 25 มกราคม 2564 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย ได้รับการสนับสนุนข้าวสารและของบริโภคจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลคานหาม ร่วมโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย HAPPY ปี 2564” เรื่อง มท.สร้างสุข (Happy creation) โดยกรมการพัฒนาชุมชน มอบให้ครัวเรือนยากจนและผู้พิการในหมู่บ้าน จำนวน 4 ราย

(Visited 7 times, 1 visits today)