22 มกราคม 2564 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายนางสาวฐาพัช วิรัชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน โดยทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำพริกกากหมูและน้ำพริกปลาช่อนย่าง หมู่ที่ 6 ตำบลโพสาวหาญ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

(Visited 13 times, 1 visits today)