แนะนำการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ otop แก่กลุ่มอาชีพเย็บถุงผ้าสำหรับใส่แก้วเก็บความเย็น ตำบลข้าวเม่า

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย แนะนำการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ otop แก่กลุ่มอาชีพเย็บถุงผ้าสำหรับใส่แก้วเก็บความเย็น ตำบลข้าวเม่า

(Visited 4 times, 1 visits today)