เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

11 ธ.ค. 62 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 16 times, 1 visits today)