ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ที่อยู่อาศัย บ้านนางชมภู เมฆฉาย ม.4 ต.หนองน้ำส้ม

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย ตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ที่อยู่อาศัย บ้านนางชมภู เมฆฉาย ม.4 ต.หนองน้ำส้ม

(Visited 10 times, 1 visits today)