สำรวจปัญหาความต้องการของชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี หมู่ที่ 8 และ 10 ตำบลอุทัย

17 ตุลาคม 2562 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ สำรวจปัญหาความต้องการของชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี หมู่ที่ 8 และ 10 ตำบลอุทัย

(Visited 6 times, 1 visits today)