สำรวจปัญหาความต้องการของชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีบ้านสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลธนู

17 ตุลาคม 2562 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ สำรวจปัญหาความต้องการของชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีบ้านสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลธนู

(Visited 5 times, 1 visits today)