นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออุทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 25 มิ.ย. 2563

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านพรานนกต้นแบบของอำเภออุทัย ตามหลัก “บวร”

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำ [...]