นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออุทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย เป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(สวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง) ม.4 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย โดยมีนายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอ กล่าวรายงาน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้นำ อปท.ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และต่อด้วยการเสวนาของเครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

By uthai วันที่ ก.พ. 28, 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย เป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(สวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง) ม.4 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย โดยมีนายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอ กล่าวรายงาน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้นำ อปท.ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และต่อด้วยการเสวนาของเครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

[...]

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 28 ก.พ. 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย เป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(สวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง) ม.4 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย โดยมีนายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอ กล่าวรายงาน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้นำ อปท.ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และต่อด้วยการเสวนาของเครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 05 ม.ค. 2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําเดือนมกราคม 2565 เพื่อรับมอบนโยบายข้อสั่งการและแจ้งข้อมูลข่าวสารการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภออุทัย ชั้น 2

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 28 ก.พ. 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย เป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(สวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง) ม.4 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย โดยมีนายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอ กล่าวรายงาน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้นำ อปท.ผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน จิตอาสาพระราชทาน และต่อด้วยการเสวนาของเครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

[...]