นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออุทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 25 ม.ค. 2564

25 มกราคม 2564 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อมอบนโยบายข้อสั่งการและติดตามวางแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย uthai วันที่ 25 ม.ค. 2564

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย ได้รับการสนับสนุนข้าวสารและของบริโภคจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลคานหาม ร่วมโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย HAPPY ปี 2564” เรื่อง มท.สร้างสุข (Happy creation) โดยกรมการพัฒนาชุมชน มอบให้ครัวเรือนยากจนและผู้พิการในหมู่บ้าน จำนวน 4 ราย