นางหัสต์กมล นายอง

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออุ้มผาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย umphang วันที่ 05 ก.ย. 2565

พช. อุ้มผาง ร่วมกับ “สุขศาลาพระราชทาน” โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หมู่ที่ 8 บ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ดำเนินการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565

บริการของเรา