สพอ.ตระการพืชผล ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว” เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

“ตระการเมืองข้าวหอม พรั่งพร้อมวัฒนธรรม” สพอ [...]

อ่านต่อ

พาณิชย์จังหวัดและส่วนราชการระดับจังหวัดตรวจเยี่ยมกลุ่มOTOPและส่งเสริมช่องทางการตลาดในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.นายชาญยุทธ วันดี พา [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ/อสพ.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเซเป็ด,ตำบลกุดยาลวน,ตำบลคำเจริญ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางคำประไพ รักษาขัน [...]

อ่านต่อ