จนท.พช.ลงพื้นที่สนับสนุนสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยตกเกณฑ์ จปฐ.ปี2562

…………
วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.09 น.นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย จนท.พช.ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลฯไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ตามนโยบายของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รายครัวเรือน นางเก้า วงษ์สอน บ้านหนองแดง ม.9 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ซึ่งเป็นครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและตกเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562
ในการนี้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพิ่มเติมเพื่อปลูกขยายผลจากพืชผักสวนครัวที่มีอยู่เดิมให้เกิดความหลากหลาย เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเป็นการพึ่งพาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดความยั่งยืน
ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.ตระการพืชผล…ภาพ/ข่าว
(Visited 21 times, 1 visits today)