ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นาโมเดล”อำเภอตระการพืชผล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล
ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ค.63 ที่แปลงพี่สุนทร นาสิงห์ บ้านม่วงงาม ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
“แบกจอบ ถือเสียม หิ้วปิ่นโต” มาร่วมพลิกฟื้นแผ่นดินกันนะครับ
(Visited 34 times, 1 visits today)