? ร่วมพัฒนา​ประเทศ​ ร่วมให้ข้อมูล​จปฐ.ที่เป็นจริง​ ?

เข้าชม 44 ครั้ง

เมื่อวันที่​ 18​ ธันวาคม​ 2561​ ภายใต้การอำนวยการของนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง​ มอบหมาย​ให้​ สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​ทุ่งยางแดง​โดย​นางสาว​ฮา​ซา​น๊ะ​ กา​ยี​ พัฒนาการ​อำเภอ​ทุ่งยางแดง​พร้อม​ด้วยเจ้าหน้าที่​พัฒนา​ชุมชน​ ร่วมจัดประชุม​เชิง ปฏิบัติการ​ผู้จัดเก็บ​ข้อมูล​ จปฐ.​ปี​ 25​62​ จำนวน​ 102​ คน​ เพื่อเตรียม​ความพร้อม​ในการบริหาร​การจัดเก็บข้อมูล​ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ในปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสาวโสพิศ มะสะ​ ประมงอำเภอ​ทุ่งยางแดง​และนายซารี​ ตูมุ​ ครูอาสาฯ​ประจำตำบล​ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) ณ​ หอประชุม​อำเภอ​ทุ่งยางแดง​ (หลัง​เก่า)​ อำเภอทุ่งยางแดง​ ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 44 times, 1 visits today)