ร่วมพิธีเปิดเนื่องในวันสตรสากลจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๑ พลังสตรีสามัคคีตานี ทำดีด้วยหัวใจ

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดงมอบหมาย นายสุไลมาน เวาะเนาะ พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง และนางสาวฮามีดะฮ์  ยะโกะ  พัฒนากรรับผิดชอบงานสตรี  ร่วมในพิธีเปิดเนื่องในวันสตรสากลจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๑ พลังสตรีสามัคคีตานี ทำดีด้วยหัวใจ มีนายอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ และสตรีทุกอำเภอ ประมาณ ๑,๐๐๐ คนโดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย

(Visited 15 times, 1 visits today)