🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม ๓ วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ทำความสะอาดบ้านเมือง คืนความสุขให้ประชาชน” ณ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ♾♾♾♾♾♾♾♾♾

🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการค้นการป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปื ๒๕๖๔

🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แก่ผู้ประกอบการการตลาดนัดประชารัฐ บ้านปาแดปาลัส

🕌ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม⛪ 🍉 สพอ.ทุ่งยางแดง​ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดปัตตานี🧕

🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างกระเบื้อง ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 3 ❤️

🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง รับฟังและประชุมการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference ) ❤️

🇹🇭”ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม” 🦐 🐌🦀🐟🕌⛩⛪️ พช.ทุ่งยางแดง ร่วมประชุมกับชุดปฏิบัติการประจำตำบลปากู คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรและชมรมต่างๆในพื้นที่ ประชุมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๔