🌹พช.ทุ่งยางแดง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 🌹