ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง
ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี 94140 เบอร์โทรศัพท์ 073 489117
อีเมล์ thungyangdaeng.cdd@gmail.com

(Visited 403 times, 1 visits today)